آموزنت ، آموزش مهندسی ساختمان و بیم BIM

amooznet1آموزنت amooznet مرکز آموزش تخصصی نرم افزارهای فنی و مهندسی ساختمان ، طراحی و معماری ، عمران و سازه ، تاسیسات و کنترل پروژه و آموزش بیم BIM در ایران می باشد .

شما می توانید به سادگی آموزش های مورد نیاز خود را از سایت آموزنت در زمینه نرم افزارهای زیر دانلود نمایید .

ورود به سایت آموزنت