مرکز بیم BIM ایران

BIM01بیم سنتر ایران یا مرکز بیم BIM ایران با هدف اطلاع رسانی ، مشاوره و خدمات بیم BIM در ایران راه اندازی شده است . این مرکز به عنوان تنها مرکز بیم BIM در ایران آماده ارائه خدمات تخصصی در زمینه مدلسازی معماری ، سازه ، تاسیسات و کنترل پروژه با رویکرد بیم BIM در ایران می باشد .

ورود به سایت مرکز بیم ایران